Wydawnictwo psychoskok

Newsletter Wydawnictwa Psychoskok

Zapisz się do newslettera , a otrzymasz informację o naszych nowościach, promocjach,aktualnościach i spotkaniach z autorami.

Czytanie poezji - co czytać?

Czytanie poezji to po części postawa, a po części technika. Ciekawość jest pożyteczną postawą, zwłaszcza gdy jest wolna od z góry przyjętych wyobrażeń o tym, czym jest lub powinna być poezja. Skuteczna technika kieruje twoją ciekawość na zadawanie pytań, wciągając cię do rozmowy z wierszem.


Poezja i wiersze - https://tylkorelaks.pl/17-poezja  

Ciekawa poezja do czytania  - https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ciekawa-poezja-do-czytania/

Czym jest poezja? - https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/czym-jest-poezja/

Dobro i jego wspólne cechy z poezjąhttps://www.psychoskok.pl/aktualnosci/dobro-i-jego-wspolne-cechy-z-poezja/

Kobieca wrażliwość wyrażana poezją - https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/kobieca-wrazliwosc-wyrazana-poezja/

Poezja na półce, czyli kultura w domu - https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/poezja-polce-czyli-kultura-domu/

Książki w kategorii poezja - https://www.psychoskok.pl/kategoria-produktu/poezja/


Celem uważnej lektury jest często podjęcie pytania o znaczenie, pytania interpretacyjnego, które ma więcej niż jedną odpowiedź. Ponieważ forma wiersza jest częścią jego znaczenia (na przykład cechy takie jak powtórzenie i rym mogą wzmacniać lub rozszerzać znaczenie słowa lub idei, dodając akcent, fakturę lub wymiar), pytania dotyczące formy i techniki, obserwowalne cechy wiersza, stanowią skuteczny punkt wejścia do interpretacji. Aby zadać niektóre z tych pytań, musisz wyrobić w sobie dobre ucho w zakresie muzycznych właściwości języka, w szczególności tego, jak dźwięk i rytm odnoszą się do znaczenia. Takie podejście jest jednym z wielu sposobów na wiersz.


Większość czytelników, pisząc do nieznanego wiersza, przyjmuje trzy fałszywe założenia. Pierwszym z nich jest założenie, że powinni zrozumieć, z czym spotykają się przy pierwszym czytaniu, a jeśli nie, to że coś jest z nimi lub z wierszem nie tak. Drugi to założenie, że wiersz jest rodzajem kodu, że każdy szczegół odpowiada jednej i tylko jednej rzeczy, i jeśli nie potrafią złamać tego kodu, nie rozumieją sedna. Trzeci to założenie, że wiersz może oznaczać wszystko, co czytelnicy chcą, aby oznaczał.


Wiersze przemawiają do nas na wiele sposobów. Chociaż ich formy mogą nie zawsze być bezpośrednie lub narracyjne, należy pamiętać, że moment wiersza stworzyła prawdziwa osoba i dobrze jest poszukać zrozumienia tego momentu. Czasami zadaniem wiersza jest zbliżenie się do powiedzenia tego, czego nie można powiedzieć w innych formach pisania, zasugerowanie doświadczenia, idei lub uczucia, które możesz poznać, ale nie do końca wyrazić w żaden bezpośredni lub dosłowny sposób. Techniki układania słów i linii, dźwięku i rytmu dodają – a w niektórych przypadkach zwielokrotniają – znaczenie słów, które wykraczają poza dosłowność, dając wrażenie idei lub uczucia, doświadczenie, którego nie możesz do końca ujęte w słowa, ale wiesz, że jest prawdziwe.Współpracujemy z

Czytadełko

Czytadełko

Vega czyta

Vega czyta

datapremiery.pl

datapremiery.pl

czytam.to

czytam.to

Kulturalne rozmowy

Kulturalne rozmowy