Wydawnictwo psychoskok

Newsletter Wydawnictwa Psychoskok

Zapisz się do newslettera , a otrzymasz informację o naszych nowościach, promocjach,aktualnościach i spotkaniach z autorami.

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami - okładka
W książce „Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami” autor Ryszard Purski prezentuje podstawowe zasady gramatyki angielskiej oraz zwraca szczególną uwagę na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imiesłowy, odgrywają bardzo ważną rolę w języku angielskim. Za ich pomocą tworzona jest na przykład większość czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych możliwe jest praktycznie tylko w połączeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe występują bardzo często w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe. 

Książka omawia angielskie czasowniki i czasy. Charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników, zawierających formy nieosobowe. Ponadto zawiera ćwiczenia umożliwiające praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi. 

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.

Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami

Recenzje, opinie:

http://autorzy365.pl/ksiazka/4207/przystepna-gramatyka-angielska-z-cwiczeniami


http://opetaniczytaniem.pl/recenzje/przystepna-gramatyka-angielska-ryszard-purski-psychoskok-2014.htmlDostępna w

Autor książki

Ryszard Purski

Ryszard Purski

Ryszard Purski autor książki Przystępna gramatyka angielska.  Dwie poprzednie książki Ryszarda Purskiego „Podręczna gramat...

Współpracujemy z

Książka Mój Świat

Blog osobisty Pauliny Wiśniewskiej

Dwumiesięcznik SOFA

Dwumiesięcznik SOFA

Vega czyta

Vega czyta

Lubimy czytać

Lubimy czytać

halmanowa

http://www.halmanowa.pl/