Wydawnictwo psychoskok

Newsletter Wydawnictwa Psychoskok

Zapisz się do newslettera , a otrzymasz informację o naszych nowościach, promocjach,aktualnościach i spotkaniach z autorami.

Przebudzenie

Przebudzenie - okładka
Kolejny w dorobku Elizy Segiet tomik wierszy, który stawia człowieka w centrum poetyckiego Wszechświata. Od spraw globalnych, jak wojna, troska i pokój, poetka przechodzi do spraw intymnych jednostki, jak samotność, umieszczając wiersze we współczesnym kontekście – świecie ogarniętym pandemią.

W Przebudzeniu Eliza Segiet jeszcze silniej zaakcentowała wartości, o które warto nie tylko dbać, ale także walczyć „mocą mądrości”. Dlaczego na świecie istnieje zło (choć „jest zbędne”)? W idealnym świecie to miłość powinna jednoczyć ludzi, bo „miłość do bliźnich / pozwala przetrwać”. I o tym też jest ten tom – o rozmaitych sposobach przetrwania, zapisania śladu, wyrycia się w zbiorowej pamięci. By budować ład świata warto zacząć od swojej intymnej przestrzeni – od dbania o relacje z innymi i troskę o przyrodę, która w walce o poprawę jakości życia jest naszym sprzymierzeńcem.

Przebudzenie to tom uniwersalny, a przez nawiązania do obecnej sytuacji na świecie także niezwykle aktualny. Pandemia przynosi pożywkę dla strachu, zagubienia, wszelkich kryzysów oraz – co naturalne – do rozważań o śmierci. Poetka jednak nie skupia się na umieraniu, ale tym, co potem. Co zostawimy po sobie? Jak można utrwalić część siebie, zostawić ślad jakichś wydarzeń, upamiętnić ważne zdarzenie czy postać? Eliza Segiet upatruje tego w sztuce, która od stuleci udowadnia, że jest – obok pamięci – najtrwalszym „pomnikiem”.

Książka w sprzedaży:

http://www.psychoskok.pl/produkt/przebudzenie/ 

https://tylkorelaks.pl/960-przebudzenie.html

Opinie i recenzje:

https://mojaprzestrzenkultury.pl/archiwa/2914


Dostępna w

Autor książki

Eliza Segiet

Eliza Segiet

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Pra...

Nieparzyści - okładka
Bezgłośni - okładka
Bardziej być - okładka
Zmyślenia - okładka

Współpracujemy z

Zaczytany forever

Zaczytany forever

eKulturalni.pl

eKulturalni.pl

Wybierz kulturę

Wybierz kulturę

Kosz Z Tanimi Książkami

http://koszztk.blogspot.com/

Zażyj Kultury

http://zazyjkultury.pl